Викиди в атмосферне повітря

– розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян суб’єктів підприємницької діяльності (Реєстраційне свідоцтво Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.02.2011 р. №495);

– проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел;

– підготовка, подання, супроводження документів в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби і екології та природних ресурсів України для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- виміри концентрацій забруднюючих речових в промислових викидах, атмосферному повітрі, параметрів газопилового потоку (згідно планів-графіків, по замовленню, тощо);

– виготовлення паспортів пилогазоочисного обладнання, перевірка їх ефективності (циклони, фільтри, тощо);

– допомога в оформленні первинної облікової документації (ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3) та статистичної звітності (2ТП-повітря) в галузі охорони навколишнього природного середовища;

– постановка на державний облік забруднювачів атмосферного повітря.

 Перелік документів, які необхідні для розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

- копія довідки ЄДРПОУ підприємства;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;

- копія свідоцтво платника податку (за наявності);

- реквізити підприємства, з контактним телефоном відповідального за природоохоронну діяльність;

- генеральний план території;

- ситуаційний план об’єкта;

- копія  Акту введення  в експлуатацію об’єкта; Декларації про говність об’єкта до експлуатації; Акту про приймання газообладнання а в експлуатацію;

- паспортні дані обладнання, що використовується;

- масимальна річна витрата сировина та матеріали, що має відношення до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; палива (для вспалюється).