Відходи

-  розробка технічних паспортів відходів для підприємств, установ, організацій та громадян суб’єктів підприємницької діяльності з подальшою реєстрацією в Департаменті  екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

- оформлення документів для отримання лімітів на утворення та розміщення відходів, дозволів на розміщення відходів;

– підготовка, подання, супроводження документів в органах Державної санітарно-епідеміологічної служби і екології та природних ресурсів України щодо об’єктів поводження з відходами;

– інвентаризація відходів, оформлення реєстрових карток, паспортів відходів, паспортів місця видалення відходів, тощо;

– допомога в підборі організацій для заключення договорів на збирання, заготівлю, сортування, транспортування, переробку та утилізацію відходів як на внутрішньому ринку та імпортерів;

– допомога у оформленні первинної облікової документації (журналу №1-ВТ) та статистичної документації в галузі охорони навколишнього природного середовища;

– оформлення дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Перелік документів, які необхідні для оформлення лімітів на утворення та розміщення відходів, дозволів на розміщення відходів:

- копія довідки ЄДРПОУ підприємства;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру;

- копія свідоцтво платника податку (за наявності);

- копія Наказу про призначення відповідальної особи за поводження з відходами на об’єкті (за наявності);

- генеральний план підприємства з вказаними місцями тимчасового зберігання відходів;

- копії договорів на утилізацію відходів з підприємствами, що мають ліцензію на даний вид робіт;

- акт обстеження місцевих органів Мінздраву щодо тимчасового розміщення відходів.