ОВНС

– розробка спеціальних розділів проектів: оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) до проектів будівництва, реконструкції та технічного переобладнання підприємства, інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму, забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища (Кваліфікаційний сертифікат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №003144 від 14.09.2012 р.);

– обґрунтування зменшення санітарно-захисної зони (СЗЗ) об’єкта;