Декларації на утворення відходів

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги – реєстрації декларації на утворення відходів:

1. Закон України «Про відходи» (ст. 31).

2. Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (п. 40 додатку).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1218 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 від 11.10.2002 р. №289 від 11.04.2012 р.; № 748 від 07.08.2013 р.).
Власники відходів (суб’єкти господарювання), які утворюються та розміщують на своїй території, для реєстрації Декларації на розміщення відходів повинні подати:

  1. Заяву (за формою згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. №1176).
  2. Два примірники Декларації про утворення відходів (згідно додатку №3 до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів Постанови КМУ від 03.08.1998 р. №1218 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»).

Для застосування декларативного принципу при утворенні відходів у виробничій діяльності, необхідно визначити показник загального утворення відходів (Пзув) та показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів. Пзув розраховується за формулою:

 Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

  де м1, м2, м3, м4 – одиниці (в тоннах), значення яких дорівнюють кількості  утворених відходів за класами небезпеки  (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Якщо показник Пзув не перевищує 1000 одиниць, а показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів менше 100 тонн на рік, застосовується декларативний принцип – реєстрація декларації на утворення відходів.