Викиди в атмосферне повітря
Розділ ОВНС Робочих проектів нового будівництва, реконструкції, переооснащення
Спецводокористування
Екобухгалтерія
ПЛАС


 

Викиди в атмосферне повітря

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

- Постанова КМУ від 13.03.02 №302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”.

- Наказ Мінприроди України від 10 лютого 1995р. №7 «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

- Наказ Міприроди від 9 березня 2006р. №108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».

Розділ ОВНС Робочих проектів нового будівництва, реконструкції, переооснащення

- ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві і проектуванні підприємств, споруд і будівель”.

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

- Закон України “Про екологічну експертизу”.

- Закон України “Про охорону атмосферного повітря”.

- Закон України “Про рослинний світ”.

- Закон України “Про архітектурну діяльність”.

- Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

- Закон України “Про основи містобудування”.

- Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

- Земельний Кодекс України.

- Водний кодекс України.

- Постанова КМУ від 20 серпня 2008р. №767 “Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об’єктів”.

- Постанова КМУ від 27 липня 1995р. №554 “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”.

- Постанова КМУ від 18 грудня 1998р. №2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”.

- Постанова КМУ від 27 квітня 2011р. №557 “Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності”.

- 8. СанПіН №4630-88 “Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения”.

- ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди Житлові будинки. Основні положення”.

- ДБН В.1.2-8-2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я.”

- 29. ДБН А.2.2-3-2011 “Склад та зміст проектної документації на будівництво об’єктів (на заміну ДБН 2.2.3-2004)”.

- Наказ Мінохоронздоров’я від 19 червня 1996р. №173 “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”.

Спецводокористування

- Водний кодекс України.

- Наказ Мінприроди від 20 липня 2009р. № 389 “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”.

- Постанова КМУ від 11 вересня 1996р. №1100 “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується”.

- Наказ Держкомстату від 30 вересня 2007р. “Про затвердження форми державної статистичної звітності N 2-ТП(водгосп)”.

- Постанова КМУ від 13 березня 2002р. №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10.08.92 р. №459″.

- Постанова КМУ від 11 вересня 1996р. №1100 “Про порядок розроблення і затвердження гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, скидання яких нормується”.

- Постанова КМУ від 25 березня 1999р. №465 “Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”.

- Постанова КМУ від 21 травня 2009р. №526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

- Постанова КМУ від 03 вересня 2008р. №778 “Про затвердження перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”.

- Постанова КМУ від 03 серпня 2009р. №1218 “Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів”.

- Ст.38 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Екобухгалтерія

- Податковий кодекс України

ПЛАС

- Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”